Grote ambities, kleine stappen: diversiteit in instroom studenten

De eerste fase van het project Diversiteit: Instroom en Selectie (DIS) is afgerond. 沟通顾问和项目团队成员Irene Mol谈到了迄今为止的经验和未来四年的计划.

portretfoto irene mol
Irene Mol. Foto: Kees Gort

Het project DIS is gestart in 2019 op initiatief van het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI; toen Taskforce Diversiteit). Het beoogt ervoor te zorgen dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond, zich welkom en thuis voelen aan de Universiteit Utrecht.

其目的是确定在通知过程中是否存在可能导致选择性效果的障碍, zegt Irene Mol. We zijn gaan kijken op opleidingsniveau hoe in- en uitstroom werkt. 论坛白菜发布区想知道哪些学生在那里,是否有学生在结构上申请较少或进入某些课程较少. 来自所有学院和美博白菜发布论坛学院的研究项目都参与了这个项目. Sommige opleidingen werkten al aan bepaalde aspecten van diversiteit, maar voor de meeste was het nieuw.

我认为学位课程发现了解他们的学生群体是如何运作的以及他们的学习是如何进行的很有趣. Het profiel verschilde per opleiding. 论坛白菜发布区对多样性采取了非常广泛的方法:在一些项目中,男女平衡是非常重要的, bij andere opleidingen keken we naar het type student of naar hun achtergrond, of ze bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten waren. 有些项目已经非常国际化,有些项目还没有,但他们希望如此. 论坛白菜发布区想知道如何更好地实现和引导不同群体.

Outreach scholen en onderzoek studieverenigingen

Na die analyse van de startsituatie heeft elke opleiding een plan gemaakt. 此外,培训课程还收到了关于其信息和招聘的传播和营销建议.

除了每个学习具体方法,论坛白菜发布区也与伞形的主题开始工作, 例如,在中学组织拓展活动或招收hbo学生. 有两个连接器被任命为中学预科. 他们的任务是更好地将不同的活动联系起来,并使它们可见. Er waren al veel activiteiten die los van elkaar bestonden, bijvoorbeeld voor instroom van eerste generatiestudenten. 论坛白菜发布区对学生进行了回顾性调查,以了解他们对拓展活动的看法,以及他们有什么改进建议.

觉得有趣的,看看他们如何培训学生群体的

Studieverenigingen zijn belangrijk voor het klimaat binnen een opleiding. Ook spelen ze vaak een grote rol bij de voorlichting aan aankomende studenten. 因此,论坛白菜发布区研究了学习协会如何在他们的项目中增加多样性和包容性,并为他们组织会议. 研究帮助论坛白菜发布区理解多样性的体验, inclusie en instroom onder studenten en de visie van studieverenigingen daarop. 反应非常积极,尽管许多协会不太清楚如何应对. 论坛白菜发布区注意到协会经常没有意识到他们的作用有多大,皮条客, zoals op open dagen. 他们要求处理,这是论坛白菜发布区现在包括在后续项目.

Bewustwording

我认为前两年项目的价值主要在于,培训课程现在比以前更清楚地认识到它们的招生构成和积极指导的必要性. Ook is het onderwerp nu breder gedragen in de organisatie.

Dit jaar zijn we gestart met het vervolg, nu voor vier jaar. Een van de doelen is bestendiging in de organisatie. Ik denk dat het goed is om groot te ambiëren en kleine stappen te maken. We zien ook meteen aanwas: meer opleidingen hebben zich bij het project aangemeld. Daaruit lezen we dat het project een behoefte dekt. Het plan is nu de opleidingen in clusters aan te pakken, zodat ze van elkaar kunnen leren en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.

De eerste resultaten bij de opleidingen zijn al zichtbaar. 自然与天文学项目一直在努力让更多的女性参与到这个项目中来. 有很多女孩来到开放日”,但最终他们报告说不. 在培训期间,他们开始打电话给来访者,看看是什么让他们做出了不同的选择. 这使得美博白菜发布论坛现在拥有荷兰所有大学中最多的女性自然和天文学学生.

美博白菜发布论坛现在拥有荷兰所有大学中最多的女性自然和天文学学生

Bij Rechtsgeleerdheid hebben ze gekeken naar drempels bij de instroom. Zo hebben ze een extra toelatingseis voor hbo’ers laten vallen, toen ze hoorden dat het de hbo-instroom onnodig tegenhield. In die groep zitten vaak ook veel studenten met een migratieachtergrond. De opleiding Geneeskunde heeft weer het selectieproces onder de loep genomen. 事实证明,他们在选拔过程中提出的问题并不总是针对不同的目标群体. Dat hebben ze meteen verbeterd.

Nog een goed voorbeeld is de faculteit Geesteswetenschappen, 在荷兰语和文化项目中,他们在哪里进行了广泛的研究,以找出为什么有移民背景的学生选择语言和文化课程. 人文学科还研究了hbo学生可能感兴趣的硕士课程,以增加硕士生的多样性, 因为hbo的学生群体传统上比大学的学生群体更加多样化,因为有更广泛的入学机会.

Zorg dat het beklijft

Ook bij haar eigen cluster Marketing, die deel uitmaakt van de Universitaire Bestuursdienst, ziet Irene al verandering.

这个项目肯定提高了论坛白菜发布区对多样性的认识,论坛白菜发布区现在比以前更广泛地对待多样性. Waar we ons vroeger richtten op bijvoorbeeld het Honours-onderwijs, pakken we werving nu ook zelf meer divers aan. Het verschil merk ik heel duidelijk. Onze focus is veranderd, en dat vind ik absoluut een positieve ontwikkeling.

We hebben het Unibuddy-systeem uitgebreid. 其中可以培训的学生与学生聊天他们有兴趣. We organiseren meeloopdagen en we doen meer onderzoek naar de inschrijvers. 论坛白菜发布区也开始打电话,问为什么有人注册或不注册论坛白菜发布区的大学. Als je dat weet, kun je je voorlichting beter inrichten. Bij open dagen en op scholen in de omgeving zijn we met speedcoaching gestart: studenten die ter plekke met scholieren praten over hun studiekeuze. 在论坛白菜发布区开展的所有活动中,论坛白菜发布区越来越关注学生更广泛的代表性.

We zijn bewuster geworden over diversiteit en benaderen het nu breder dan voorheen

We gaan door met de lijn die we nu hebben ingezet. 论坛白菜发布区希望论坛白菜发布区能够再次参观学校开放日现场可组织. Daarbij is er ook veel te zeggen voor online open dagen. 论坛白菜发布区注意到,参加网上开放日的门槛比学生和他们的父母必须上大学的门槛要低. Zo bereiken we meer en andere scholieren.

Belangrijk is ook andere communicatie- en marketingmedewerkers mee te krijgen. We hebben onder meer een training inclusief schrijven gegeven voor medewerkers, 目的是让他们意识到他们如何语言处理和他们什么地方.

Dit allemaal nemen we op in de nieuwe benadering, zodat de aandacht niet wegsterft als het project afloopt. 我认为这是这个项目最大的挑战:让它在整个组织中扎根.